Regulamin

Niniejszy Regulamin zosta艂 przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2017 poz. 1219 t.j. z p贸藕n. zm.).

Regulamin jest udost臋pniony za po艣rednictwem Platformy nieodp艂atnie, co zapewnia mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z jego tre艣ci膮 przed zawarciem umowy oraz na jego 偶膮danie art 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Platforma „DRUKARNIA KALENDARZY”, dzia艂aj膮ca pod adresem https://drukarniakalendarzy.pl prowadzona jest przez sp贸艂k臋: 鈥365 International Sp. z o.o.鈥 z siedzib膮: Tysi膮clecia 42, 62-001 Gol臋czewo, kt贸rej dokumentacja przechowywana jest w S膮dzie Rejonowym Pozna艅 – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, zarejestrowan膮 pod numerem KRS: 0000593206, NIP: 9721259796, REGON: 363277252, o kapitale zak艂adowym 5.000,00 z艂 (s艂ownie: pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100)

Kontakt z Platform膮 – za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres info@drukarniakalendarzy.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 111 0151 ; pisemnie pod adresem: 365 International Sp z o.o. Tysi膮clecia 42, 62-001 Gol臋czewo

搂1. Definicje.

 1. Sp贸艂ka – sp贸艂ka 365 International z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮: Tysi膮clecia 42, 62-001 Gol臋czewo
 2. Platforma- prowadzona przez Sp贸艂k臋 platforma us艂ug elektronicznych, dzia艂aj膮c膮 pod adresem: https://drukarniakalendarzy.pl umo偶liwiaj膮ca za pomoc膮 sieci Internet sk艂adanie zam贸wie艅 na us艂ugi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie, graficzne itp.
 3. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Czas realizacji zam贸wienia– czas, w kt贸rym Sp贸艂ka przygotuje zam贸wienie.
 5. Klient- przedsi臋biorca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsi臋biorc贸w (Dz.U. 2018 poz. 646 z p贸藕n. zm.)
 6. Konto Klienta- baza zawieraj膮ca dane Klienta, histori臋 zam贸wie艅, preferencje Klienta dotycz膮ce wybranych funkcjonalno艣ci Platformy, dane dotycz膮ce wp艂at.
 7. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z p贸藕n. zm.).
 8. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U 2017 poz. 2019 t.j. z p贸藕n. zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z p贸藕n. zm.).

搂2. Rejestracja. Konto Klienta.

 1. Platforma umo偶liwia z艂o偶enie, za po艣rednictwem sieci Internet, zam贸wie艅 na us艂ugi poligraficzne, drukarskie, introligatorskie itp. Szczeg贸艂owe informacje o us艂ugach zamieszczone s膮 na stronie internetowej: https://drukarniakalendarzy.pl
 2. Zam贸wienia od Klient贸w s膮 przyjmowane za po艣rednictwem Platformy 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob臋.
 3. Sk艂adanie zam贸wie艅 za po艣rednictwem Platformy jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z kt贸rego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
  1. Komputer klasy PC
  2. 艁膮cze internetowe
  3. Przegl膮darka internetowa z obs艂ug膮 Java Script np: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla FireFox (min. wersja 10).
 4. Do sk艂adania zam贸wie艅 za po艣rednictwem Platformy niezb臋dne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Aby za艂o偶y膰 Konto Klienta, nale偶y uruchomi膰 stron臋 internetow膮: https://drukarniakalendarzy.pl i wype艂ni膰 formularz rejestracyjny.
 6. W formularzu rejestracyjnym nale偶y poda膰 nast臋puj膮ce dane:
  1. imi臋,
  2. nazwisko,
  3. nazwa firmy,
  4. siedziba,
  5. adres korespondencyjny,
  6. adres e-mail,
  7. numer NIP
  8. numer telefonu.
 7. W formularzu rejestracyjnym Klient powinien wype艂ni膰 tak偶e pola:
  1. akceptacji Regulaminu Platformy,
  2. wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Zak艂adaj膮c Konto Klienta, Klient nadaje has艂o dost臋powe, kt贸re b臋dzie s艂u偶y艂o do logowania si臋 do Konta. Ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, has艂o musi zawiera膰 co najmniej 8 znak贸w oraz zawiera膰 co najmniej jedn膮 liter臋 i jedn膮 cyfr臋.
 9. Nieobowi膮zkowe pola formularza rejestracyjnego to:
  1. stanowisko zajmowane u Klienta,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w marketingowych,
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w marketingowych zwi膮zanych z ofertami partner贸w Sp贸艂ki.
 10. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do odmowy za艂o偶enia Konta Klienta, je偶eli Klient nie spe艂nia wymog贸w niniejszego Regulaminu.
 11. Po wype艂nieniu formularza rejestracyjnego, Platforma automatycznie tworzy Konto Klienta. Aby aktywowa膰 konto Klient jest zobowi膮zany uaktywni膰 link, kt贸ry otrzyma na adres e-mailowy od razu po rejestracji.
 12. W przypadku nieprawid艂owo艣ci danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, Sp贸艂ka mo偶e odm贸wi膰 aktywacji Konta Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w ci膮gu 1 dnia roboczego, za po艣rednictwem e-maila, podanego przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 13. Za艂o偶enie Konta Klienta, jak r贸wnie偶 korzystanie z funkcjonalno艣ci Platformy, s膮 nieodp艂atne.
 14. Po aktywacji Konta Klienta, ka偶dorazowe logowanie odbywa si臋 przy u偶yciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym:
  1. Nazwa Klienta – adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym,
  2. has艂o dost臋powe nadane przez Klienta.
 15. W celu anulacji Konta Klienta z Platformy, nale偶y wys艂a膰 na adres e-mail Platformy pro艣b臋 o anulacj臋 Konta. E-mail powinien by膰 wys艂any z adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 16. Zakazane jest przesy艂anie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sp贸艂k臋 urz臋dowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomo艣ci o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sp贸艂ka mo偶e umo偶liwi膰 dost臋p do tych danych organom pa艅stwa, uprawnionym na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa.

搂3. Przyjmowanie i realizacja zam贸wie艅.

 1. Informacje o us艂ugach stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, sk艂adaj膮c za po艣rednictwem Platformy zam贸wienie, sk艂ada Sp贸艂ce ofert臋 zawarcia umowy o dzie艂o.
 2. Ka偶da p艂atno艣膰 zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wys艂ania potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, zaliczk臋 na poczet realizacji zam贸wienia.
 3. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, zostanie wys艂ane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi膮c o艣wiadczenie o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa powy偶ej, niezw艂ocznie po zweryfikowaniu przez Sp贸艂k臋 mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia.
 4. W celu z艂o偶enia zam贸wienia, Klient zobowi膮zany jest wpierw dokona膰:
  1. wyboru zamawianych us艂ug,
  2. parametryzacji produktu,
  3. wyboru nak艂adu produktu,
  4. za艂adowania pliku graficznego (akceptacji mo偶e dokona膰 r贸wnie偶 osoba wskazana przez Klienta)
  5. wyboru sposobu dostawy spo艣r贸d dost臋pnych, wraz ze wskazaniem jednego adresu dostawy w Polsce (mo偶e by膰 inny ni偶 adres Klienta),
  6. wyboru formy p艂atno艣ci spo艣r贸d dost臋pnych,
 5. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia do realizacji obejmuje wszystkie istotne elementy zam贸wienia i nast臋puje poprzez wys艂anie do Klienta wiadomo艣ci e-mail, stanowi膮cej potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, uzupe艂nionej o tre艣膰 aktualnego Regulaminu Platformy. Z t膮 chwil膮, uwa偶a si臋 umow臋 pomi臋dzy Sp贸艂k膮 a Klientem za zawart膮.
 6. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy pope艂nione przez Klienta w trakcie procesu sk艂adania zam贸wienia. Spowodowane tym b艂臋dy w druku nie stanowi膮 podstawy do reklamacji lub innych roszcze艅. Zlecenia s膮 drukowane w takiej postaci, w jakiej zosta艂y dostarczone do Sp贸艂ki. Sp贸艂ka nie wprowadza poprawek i modyfikacji tre艣ci zawartych w plikach przes艂anych przez Klienta.
 7. Dodanie plik贸w do zam贸wienia jest mo偶liwe tylko i wy艂膮cznie za po艣rednictwem Platformy. Nie jest mo偶liwy inny spos贸b dodania plik贸w.
 8. Sp贸艂ka rozpoczyna realizacj臋 zam贸wienia, gdy:
  1. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezb臋dne do realizacji zam贸wienia oraz zaksi臋gowana zostanie p艂atno艣膰 za z艂o偶one zam贸wienie na rachunku bankowym Sp贸艂ki,

   albo
  2. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezb臋dne do realizacji zam贸wienia, a Klient wybierze opcj臋 zap艂aty „przelew terminowy” (dotyczy Klient贸w, posiadaj膮cych zgod臋 na odroczony termin p艂atno艣ci wed艂ug indywidualnych ustale艅)

   albo
  3. Platforma otrzyma i zaakceptuje pliki graficzne niezb臋dne do realizacji zam贸wienia, a Klient wybierze opcj臋 zap艂aty „faktura pro-forma” oraz zaksi臋gowana zostanie p艂atno艣膰 na rachunku bankowym Sp贸艂ki.
 9. Je艣li Klient zamiast wgrania pliku doda 艣cie偶k臋 pliku to mo偶e wp艂yn膮膰 to znacznie na czas realizacji zam贸wienia.
 10. W przypadku wyst膮pienia braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia, po przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 5 Regulaminu Sp贸艂ka niezw艂ocznie zawiadomi o tym Klienta, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, o kt贸rym mowa w 搂 3.. Powiadomienie zostanie wys艂ane na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji. W przypadku zap艂aty przez Klienta za zam贸wienie, o kt贸rym mowa w zdaniu powy偶ej, Sp贸艂ka zwr贸ci wp艂acone pieni膮dze w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia. Za dat臋 zwrotu uwa偶a si臋 z艂o偶enie przez Sp贸艂k臋 dyspozycji przelewu.
 11. W przypadku braku mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, Sp贸艂ka jest uprawniona do odst膮pienia od tej cz臋艣ci zam贸wienia, kt贸ra nie mo偶e zosta膰 zrealizowana. O艣wiadczenie o odst膮pieniu Sp贸艂ka kieruje na adres e-mail Klienta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci zam贸wienia. W przypadku zap艂aty przez Klienta za zam贸wienie, o kt贸rym mowa w zdaniu powy偶ej, Sp贸艂ka zwr贸ci cz臋艣膰 wp艂aconych pieni臋dzy za niezrealizowane zam贸wienie. W przypadku braku mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, Sp贸艂ka niezw艂ocznie zawiadomi klienta drog膮 mailow膮 o braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia w ca艂o艣ci w okre艣lonej cz臋艣ci. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o braku mo偶liwo艣ci realizacji cz臋艣ci zam贸wienia zobowi膮zany jest do z艂o偶enia o艣wiadczenia, czy wyra偶a zgod臋 na realizacj臋 zam贸wienia przez Sp贸艂k臋 w mo偶liwej do realizacji cz臋艣ci. W przypadku nie z艂o偶enia przez klienta o艣wiadczenia w wyznaczonym terminie lub braku zgody na ograniczenie zam贸wienia, z艂o偶one zam贸wienie automatycznie w ca艂o艣ci zostaje anulowane, bez dodatkowego informowania Klienta.
 12. W przypadku braku zap艂aty przez Klienta w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 5 Regulaminu, Platforma anuluje z艂o偶one zam贸wienie, o czym Klient zostanie poinformowany, za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail, skierowanej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracji. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania, gdy Klient wzbierze form臋 p艂atno艣ci faktura pro-forma lub odroczony termin p艂atno艣ci.
 13. Z uwagi na fakt, i偶 w艂a艣ciwo艣ci zamawianych w ramach Platformy produkt贸w s膮 艣ci艣le okre艣lone przez zamawiaj膮cego Klienta, po potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia przez Sp贸艂k臋, w przypadku odst膮pienia od umowy przez Klienta z przyczyn nie le偶膮cych po stronie Sp贸艂ki, klient odst臋puj膮cy od umowy, zobowi膮zany jest on zap艂aci膰 wynagrodzenie odpowiadaj膮ce cz臋艣ci zrealizowanego zam贸wienia oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Sp贸艂k臋. Sp贸艂ka za wykonan膮 cz臋艣膰 zam贸wienia i poniesione koszty wystawi Klientowi faktur臋. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy ze wskazanymi podstawami odst膮pienia przyjmowane jest wy艂膮cznie mailowo na adres info@drukarniakalendarzy.pl niemo偶liwe jest Klienta odst膮pienie od Umowy.

搂4. Zmiany w zam贸wieniu. Wycofanie zam贸wienia.

 1. Zmiana adresu do wysy艂ki jest mo偶liwa do momentu zaakceptowania plik贸w graficznych. P贸藕niejsza zmiana mo偶e skutkowa膰 op贸藕nieniem wysy艂ki o 1 dzie艅 roboczy.
 2. Z uwagi na fakt, i偶 w艂a艣ciwo艣ci zamawianych w ramach Platformy produkt贸w s膮 艣ci艣le okre艣lone przez zamawiaj膮cego Klienta, po potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia niemo偶liwe s膮 jego zmiany, bez zgody Sp贸艂ki, potwierdzonej pisemnie lub mailowo, chyba, 偶e wprowadzane przez Klienta zmiany s膮 wynikiem dzia艂ania Sp贸艂ki.
 3. Aby anulowa膰 zlecenie nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Biurem Obs艂ugi Klienta pod numerem telefonu: 61 25 02 400 lub mailowo: info@drukarniakalendarzy.pl. Anulacji mo偶na dokona膰 gdy status zam贸wienia nie jest inny ni偶:
  1. oczekiwanie na p艂atno艣膰,
  2. w realizacji (gdy Klient nie wprowadzi艂 plik贸w graficznych).
 4. Klient, kt贸ry op艂aci艂 zam贸wienie, a nast臋pnie je anulowa艂 najdalej w ci膮gu 14 dni od dnia anulacji zam贸wienia, otrzyma zwrot 艣rodk贸w potr膮caj膮c 3% warto艣ci zam贸wienia na poczet op艂aty administracyjnej. Za dat臋 zwrotu uwa偶a si臋 z艂o偶enie przez Sp贸艂k臋 dyspozycji przelewu.

搂5. P艂atno艣ci i ceny.

 1. Wszystkie ceny towar贸w i us艂ug dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej Platformy:
  1. podawane s膮 w z艂otych polskich,
  2. zawieraj膮 podatek VAT (chyba, 偶e Klient zaznaczy odpowiedni膮 opcj臋 – w贸wczas cena nie b臋dzie obejmowa艂a podatku VAT),
  3. zawieraj膮 koszt obs艂ugi zam贸wienia, w tym przygotowania do wysy艂ki,
  4. zawieraj膮 cen臋 us艂ugi, wraz z cen膮 materia艂贸w.
  5. Cena produktu/us艂ugi jest cen膮 EXW w rozumieniu INCOTERMS 2010
 2. P艂atno艣膰 w ramach platformy mo偶na zrealizowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b, wybrany przez Klienta:
  1. przelew internetowy,
  2. karta p艂atnicza,
  3. przelew na podstawie faktury pro-forma,
 3. Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w ramach Platformy akcji promocyjnych, wyprzeda偶y i wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powy偶sze nie ma wp艂ywu na ceny us艂ug dla zam贸wie艅 z艂o偶onych przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmiany, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y.
 4. Promocje nie podlegaj膮 艂膮czeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa si臋 w wybrany przez Klienta i okre艣lony w zam贸wieniu spos贸b. Aktualna tabela, zawieraj膮ca informacje o kosztach dostawy, dost臋pna jest na stronie Platformy.
 6. Rozliczenia transakcji kart膮 p艂atnicz膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe us艂ugi 艣wiadczy PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-616 Pozna艅, NIP: 779 23 08 495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w KRS pod numerem: 0000274399, prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, o kapitale zak艂adowym 4.000.000,00 z艂otych (s艂ownie: cztery miliony z艂otych 00/100), na podstawie Regulaminu us艂ug dost臋pnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 7. Dane osobowe Klient贸w dokonuj膮cych p艂atno艣ci poprzez system PayU s膮 przekazywane sp贸艂ce PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, jako administratora danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezb臋dnych do zrealizowania p艂atno艣ci przez PayU S.A.
 8. Sk艂adaj膮c zam贸wienie za po艣rednictwem Platformy, Klient wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie faktur oraz faktur koryguj膮cych drog膮 elektroniczn膮. Klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 pobrania e-faktury, loguj膮c si臋 na swoje Konto na Platformie.
 9. W przypadku, gdy Klient dokona zam贸wienia a faktura zostanie wystawiona na niepoprawne dane, Klient jest zobowi膮zany niezw艂ocznie dokona膰 noty koryguj膮cej nazwy firmy i przes艂a膰 na adres mailowy Sp贸艂ki: info@drukarniakalendarzy.pl.

搂6. Czas realizacji zam贸wienia. Dostawa.

 1. Przy ka偶dym towarze i us艂udze podany jest przewidywany czas realizacji zam贸wienia. Jest to czas od zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Sp贸艂ki i akceptacji plik贸w do przekazania zam贸wienia przewo藕nikowi realizuj膮cemu dostaw臋. Uwzgl臋dniane s膮 tylko dni robocze.
 2. Mo偶liwo艣膰 艂膮czenia przesy艂ek mo偶e mie膰 miejsce wy艂膮cznie za zgod膮 Sp贸艂ki. W tym celu nale偶y przes艂a膰 zapytanie nainfo@drukarniakalendarzy.pl.
 3. W przypadkach, wyd艂u偶enia czasu realizacji zam贸wienia, Sp贸艂ka niezw艂ocznie poinformuje Klienta o przyczynie wyd艂u偶enia czasu realizacji zam贸wienia i nowym przewidywanym czasie realizacji, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 4. Czas dostawy tj. czas pomi臋dzy wydaniem przesy艂ki przewo藕nikowi a dor臋czeniem przesy艂ki Klientowi, w przypadku przesy艂ek w postaci paczek to okres 1-3 dni roboczych natomiast dla przesy艂ek paletowych to okres do 30 dni roboczych.
 5. Termin dor臋czenia zam贸wienia, o kt贸rym mowa w 搂 6 ust. 4 Regulaminu zosta艂 podany na podstawie danych udost臋pnionych przez przewo藕nik贸w. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkod臋 powsta艂膮 w wyniku op贸藕nienia w czasie dostawy, spowodowan膮 przez przewo藕nika.
 6. Ze wzgl臋du na rodzaj zam贸wienia, Sp贸艂ka zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia niekt贸rych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Zam贸wienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 8. Klient zobowi膮zany jest do odbioru zam贸wienia. Sp贸艂ka mo偶e dochodzi膰 roszcze艅 z tytu艂u nie odebrania zam贸wienia przez Klienta.
 9. Klient winien w momencie odbioru przesy艂ki sprawdzi膰 czy towar nie zosta艂 uszkodzony, nawet je艣li przesy艂ka nie wygl膮da na uszkodzon膮. W razie uszkodzenia Klient zobowi膮zany jest spisa膰 protok贸艂 reklamacyjny z kurierem.
 10. Je偶eli Klient stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie zam贸wienia, zobowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika, w tym sporz膮dzi膰 stosowny protok贸艂 w obecno艣ci przedstawiciela przewo藕nika.
 11. Sp贸艂ka nie odpowiada za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie przesy艂ki powsta艂e od przyj臋cia jej do przewozu a偶 do jej wydania oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 12. Niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zam贸wienia przechodzi na Klienta z chwil膮 wydania zam贸wienia Klientowi. Za wydanie zam贸wienia Klientowi uwa偶a si臋 tak偶e jego powierzenie przewo藕nikowi, niezalenie od tego, czy przewo藕nik zosta艂 wskazany przez Sp贸艂k臋, czy przez Klienta
 13. Przewidywany czas realizacji zam贸wienia mo偶e ulec wyd艂u偶eniu z przyczyn, za kt贸re Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci np. nadzwyczajnych warunk贸w atmosferycznych. W takiej sytuacji, Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkod臋 powsta艂膮 w wyniku op贸藕nienia. Op贸藕nienia realizacji we wskazanym terminie nie poci膮gaj膮 za sob膮 odpowiedzialno艣ci odszkodowawczej Sp贸艂ki wzgl臋dem, jak te偶 nie uprawniaj膮 Klienta do odst膮pienia od umowy. Gdy zw艂oka spowodowana zwy偶k膮 produkcyjn膮 przekroczy 14 dni roboczych, Klient mo偶e otrzyma膰 rekompensat臋 w wysoko艣ci 1% warto艣ci umowy za ka偶dy jej dzie艅. 艁膮czna warto艣膰 rekompensaty ograniczona zostaje do 5% warto艣ci zam贸wienia.
 14. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkod臋 powsta艂膮 w wyniku op贸藕nienia, spowodowanego przez Sp贸艂k臋 albo przez podmioty, za kt贸rych pomoc膮 Sp贸艂ka realizuje zam贸wienie, i kt贸rym realizacj臋 zam贸wienia powierza, wyrz膮dzon膮 z winy nieumy艣lnej, np.: spowodowan膮 przerw膮 w dostawie energii elektrycznej, us艂ug telekomunikacyjnych, awari膮 maszyn drukarskich.
 15. W przypadkach, o kt贸rych mowa w 搂 6.12-13 Regulaminu, Sp贸艂ka o powsta艂ym op贸藕nieniu poinformuje Klienta niezw艂ocznie po zaistnieniu przyczyny powoduj膮cej op贸藕nienie, w formie e-mailowej, na adres Klienta podany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 16. Termin dor臋czenia zam贸wienia, o kt贸rym mowa w 搂 6.5 Regulaminu zosta艂 podany na podstawie danych udost臋pnionych przez przewo藕nik贸w. Sp贸艂ka nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkod臋 powsta艂膮 w wyniku op贸藕nienia w czasie dostawy, spowodowan膮 przez przewo藕nika.
 17. Zam贸wienie jest dostarczane na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 18. Klient zobowi膮zany jest do odbioru zam贸wienia od firmy kurierskiej. Sp贸艂ka mo偶e dochodzi膰 roszcze艅 z tytu艂u nie odebrania zam贸wienia przez Klienta.
 19. Klient zobowi膮zany jest w momencie odbioru przesy艂ki sprawdzi膰 czy towar nie zosta艂 uszkodzony, nawet je艣li przesy艂ka nie wygl膮da na uszkodzon膮. W razie uszkodzenia Klient zobowi膮zany jest spisa膰 protok贸艂 reklamacyjny z kurierem.
 20. Je偶eli Klient stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie zam贸wienia, zobowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika, w tym sporz膮dzi膰 stosowny protok贸艂 w obecno艣ci przedstawiciela przewo藕nika. W przeciwnym razie, Klient nie b臋dzie m贸g艂 mie膰 roszcze艅.
 21. Sp贸艂ka nie odpowiada za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie przesy艂ki powsta艂e od przyj臋cia jej do przewozu a偶 do jej wydania oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

搂7. Reklamacje.

 1. Warunkiem przyj臋cia reklamacji jest wype艂nienie formularza reklamacyjnego ” Z艂贸偶 reklamacj臋”, dost臋pnego w panelu Moje zam贸wienia przy ka偶dym ze zrealizowanych zlece艅, oraz po wcze艣niejszym uzgodnieniu dostarczenie reklamowanego zam贸wienia na adres Sp贸艂ki , na jej koszt.
 2. Termin zg艂oszenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zmiany statusu zam贸wienia na zrealizowane. Informacja o zmianie statusu zam贸wienia na zrealizowane zostanie przes艂ana przez Sp贸艂k臋 za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Sp贸艂ka rozpatrzy reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej zg艂oszenia przez Klienta.
 4. Reklamacje przyjmowane s膮 w dni robocze do godziny 15.00. Te, kt贸re wp艂yn膮 w danym dniu po tej godzinie, b臋d膮 uznawane za z艂o偶one w kolejnym dniu roboczym.
 5. W przypadku, gdy reklamacja oka偶e si臋 uzasadniona, Klient w pierwszej kolejno艣ci mo偶e domaga膰 si臋 wymiany wadliwego zam贸wienia na wolne od wad albo usuni臋cia wady. Dopiero wtedy, gdy wymiana wadliwego zam贸wienia na wolne od wad albo usuni臋cie wady oka偶e si臋 niemo偶liwe albo b臋dzie wi膮za艂o si臋 dla Sp贸艂ki z nadmiernymi kosztami, Klient b臋dzie m贸g艂 domaga膰 si臋 obni偶enia ceny albo odst膮pi膰 od umowy.
 6. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 zam贸wienia z wad膮 pozostaje do warto艣ci zam贸wienia bez wady.
 7. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy reklamacja oka偶e si臋 nieuzasadniona, kosztami przesy艂ki zostanie obci膮偶ony Klient.
 9. Z uwagi na specyfikacj臋 maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne s膮 nast臋puj膮ce odchylenia:
  1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze u偶ytki: tolerancja do 2 mm,
  2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie 艂amu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 2 mm,
  3. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 2 mm,
  4. przy pasowaniu kolor贸w kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
  5. r贸偶nice ilo艣ciowe i jako艣ciowe zam贸wienia: nieprzekraczaj膮ce + / – 5% zam贸wienia,
  6. przy lakierowaniu UV wybi贸rczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 2 mm.
 10. 365 International Sp z o.o. dok艂ada wszelkich stara艅, aby w jak najwi臋kszym stopniu wiernie odwzorowa膰 kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze wzgl臋du na to, i偶 w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukuj膮cych, pomi臋dzy kt贸rymi istniej膮 r贸偶nice w odwzorowaniu niekt贸rych kolor贸w, to przy druku tego samego projektu na r贸偶nych maszynach mog膮 wyst膮pi膰 nieznaczne r贸偶nice kolorystyczne. Taka sytuacja mo偶e zaistnie膰 przy wznawianiu projektu do druku. R贸偶nice te nie mog膮 by膰 podstaw膮 do reklamacji Produkt贸w dostarczonych przez Sp贸艂k臋.

搂8. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych udost臋pnianych przez Klient贸w, w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lnego rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporz膮dzenie”) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000) jest 鈥365 International鈥 sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮: Sprzeczna 9, 62-002 Suchy Las, kt贸rej dokumentacja przechowywana jest w S膮dzie Rejonowym Pozna艅 – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, zarejestrowan膮 pod numerem KRS: 0000593206, NIP: 9721259796, REGON: 363277252, o kapitale zak艂adowym 5.000,00 z艂 (s艂ownie: pi臋膰 tysi臋cy z艂otych 00/100).
 2. Administrator b臋dzie przetwarza艂 dane osobowe Klient贸w w zakresie za艂o偶enia, Zak艂adaj膮c Konto Klienta, Klient wyra偶a zgod臋 na umieszczenie danych osobowych w bazie Sp贸艂ki oraz na ich przetwarzanie dla aktywacji i administrowania Kontem Klienta, a tak偶e realizacji zam贸wie艅. Zgoda obejmuje udost臋pnianie danych osobowych partnerom handlowym Sp贸艂ki w celu administrowania Kontem Klienta i realizacji zam贸wie艅. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w ww. zakresie uniemo偶liwia za艂o偶enie, aktywacj臋 i administrowanie Kontem Klienta, a tak偶e realizacj臋 zam贸wie艅. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a tak偶e za podanie danych osobowych, do kt贸rych przetwarzania nie by艂 uprawniony.
 3. Odbiorc膮 danych osobowych Klient贸w mog膮 by膰 tak偶e m.in. dostawcy us艂ug zaopatruj膮cych Administratora w rozwi膮zania techniczne oraz zarz膮dzanie organizacj膮 (w szczeg贸lno艣ci dostawcy us艂ug teleinformatycznych, informatycznym, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne i ksi臋gowe).
 4. Administrator korzysta z us艂ug i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Twitter, Google. Podmioty te maj膮 siedziby poza Uni膮 Europejsk膮, a zatem w 艣wietle przepis贸w Rozporz膮dzenia s膮 traktowane jako pa艅stwa trzecie. Administrator o艣wiadcza, 偶e przy korzystaniu z us艂ug i technologii mo偶e doj艣膰 do przekazania danych osobowych wy艂膮cznie podmiotom ze Stan贸w Zjednoczonych i wy艂膮cznie takim, kt贸re przyst膮pi艂y do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.
 5. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane i przechowywane przez ca艂y okres posiadania konta przez Klienta w tym realizacji zam贸wienia oraz przez okresy wymagane przepisami prawa podatkowego oraz prawa cywilnego. Po up艂ywie wy偶ej wymienionych okres贸w dane osobowe podlegaj膮 usuni臋ciu lub anonimizacji.
 6. W przypadku wyra偶enia przez Klienta dodatkowych zg贸d na otrzymywanie informacji handlowych, jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Sp贸艂k臋 w celu informowania Klienta nowych towarach, promocjach i us艂ugach udost臋pnionych przez Sp贸艂k臋. Wycofanie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 7. Klientom przys艂uguje prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przestrzeganie przepis贸w ochrony danych osobowych.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Klient贸w w spos贸b zautomatyzowany w tym polegaj膮cy na profilowaniu.

搂9. Zg艂oszenie b艂臋d贸w w funkcjonowaniu Platformy.

 1. Wszelkie b艂臋dy w funkcjonowaniu Platformy Klient mo偶e zg艂asza膰 dzwoni膮c na infolini臋 Platformy, za po艣rednictwem e-maila Platformy.
 2. Na zapytania dotycz膮ce funkcjonowania Platformy odpowiedzi udzielane s膮 w ci膮gu 3 dni roboczych.